Blog

Pillerin çalışma benzetimi volt, amper, direnç kavramı

Pillerin çalışma benzetimi volt, amper, direnç kavramı

Her pil hücresinin pozitif ve negatif olmak üzere iki kutbu bulunur. Bir tarafta elektron fazlalığı varken(negatif kutup) diğer tarafta pozitif iyon fazlalığı vardır(pozitif kutup). İki kutup arasındaki bu potansiyel fark gerilim olarak nitelendirilir. Pil hücresi içerisinde iki kutup seperatör dediğimiz ayıraçlar ile birbirinden yalıtılmıştır. İki kutup bir iletken ile dışarıdan birbirine bağlandığında elektronların çok olduğu negatif taraftan, pozitif kutba elektron akışı olur. Bu akışın sebebi atomların kararlı hale geçme isteği ve dolayısıyla iki kutup arasındaki potansiyel farkın kapatılmak istenmesi sonucudur. Konuyu daha basite indirgemek adına aşağıda ki elektrik devresini, bileşik k... »

Başlıca pil çeşitleri

Başlıca pil çeşitleri

Bir önceki yazımızda pilleri iki gruba ayırmıştık. Aslında tablo daha geniş olmasına rağmen yaygın olarak bilinen çeşitler bunlardır. Şarj edilemeyen (primer) piller (Alkalin, Lityum,Çinko) Şarj edilebilen (sekonder) piller (Ni-Cd, Ni-Mh, Li-ion, Li-po, akü) Şimdi kısaca bu çeşitlere değinelim. Şarj edilemeyen (primer) piller Bu kategorideki piller dolu olarak üretilirler. Kullanılmak üzere hali hazırda beklemektedirler. Hızlı çözüm gerektiren yerlerde kullanılırlar. Tek kullanımlık pillerdir. Kuru pil olarak da adlandırılırlar. Bu pilleri alırken mutlaka üzerindeki son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir. Çinko piller Ana madde olarak çinkonun karbon klorid gibi elementlerle etkileşmesi... »

Pil nedir ?

Pil nedir ?

Kısaca kimyasal bir tepkime ile açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisi olarak  veren aygıta pil denir. Elektron almak isteyen bir maddeyle elektron vermek isteyen bir madde birleştirilirse bir elektron akımı gerçekleşir. Elektronun çok olduğu taraf pilin eksi kutbunu oluştururken, eksi kutup ile artı kutup arasındaki bu potansiyel farka volt denir. Bakır gibi metaller elektron verme eğilimi gösterirken, kararlı yapıya geçmek için çinko gibi metaller ise elektron almak isterler.   Mısırda kullanıldığı düşünülen asidik sıvıya batırılmış metalden oluşan çömleklerin sırrı araştırıla dursun. Günümüzdeki pil oluşumuna en yakın pil Alessandro Volta tarafından 1974 yılında bakır para, çinko ve ... »