Pil nedir ?

Pil nedir ?

Kısaca kimyasal bir tepkime ile açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisi olarak  veren aygıta pil denir. Elektron almak isteyen bir maddeyle elektron vermek isteyen bir madde birleştirilirse bir elektron akımı gerçekleşir. Elektronun çok olduğu taraf pilin eksi kutbunu oluştururken, eksi kutup ile artı kutup arasındaki bu potansiyel farka volt denir.

en eski pil

M.Ö. Bağdat’da bulunan çömlekler. En eski piller olarak kabul edilir

Bakır gibi metaller elektron verme eğilimi gösterirken, kararlı yapıya geçmek için çinko gibi metaller ise elektron almak isterler.

 

volta pili

Volta Pili

Mısırda kullanıldığı düşünülen asidik sıvıya batırılmış metalden oluşan çömleklerin sırrı araştırıla dursun. Günümüzdeki pil oluşumuna en yakın pil Alessandro Volta tarafından 1974 yılında bakır para, çinko ve aside batırılmış kartondan yapılmış volta pilidir. Bakır para ve çinko asidin etkisiyle etkileşime girerek elektrik akımı meydana getiriyordu. Kutuplar arasındaki potansiyel farkın birimi  Alessandro Volta’nın anısına “volt” olarak Adlandırılarak günümüzde de  bu şeklide kullanılmaktadır.

Eğer ki kimyasal enerjisini elektrik enerjisine çevirerek potansiyeli sıfırlanmış (kullanılarak bitmiş) bir pil; kutupları arasına elektrik enerjisi verilerek bu enerjiyi kimyasal yolla tekrar depolaması sağlanabiliyorsa bu pile sekonder yani şarj edilebilir pil denir. Piller en genel olarak;

  • Şarj edilemeyen (primer) piller (Alkalin, Lityum,Çinko)
  • Şarj edilebilen (sekonder) piller (Ni-Cd, Ni-Mh, Li-ion, Li-po, akü)

olmak üzere iki grup da incelenirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>